Czasami wystarczy chwila, dosłownie sekunda nieuwagi i wypadek komunikacyjny gotowy. Jednak bez paniki. Trzeba zachować trzeźwy umysł i racjonalne myślenie.Dlatego w pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Konieczne będzie wystawienie trójkątów ostrzegawczych, aby dać znak innym kierowcom, że doszło do kraksy.Następnie wyłączamy silnik, a jeśli to konieczne, to również odłączamy przewody akumulatorów. Biorąc udział w wypadku komunikacyjnym należy zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz innych osób w nim uczestniczących. W sytuacji, gdy sami jesteśmy jego ofiarą, wówczas konieczne jest gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z leczeniem (karty potwierdzające leczenie szpitalne, rachunki za wykupione leki, zaświadczenia lekarskie, skierowania i wyniki badań). Jeśli miał miejsce wypadek komunikacyjny bardzo istotną sprawą jest zachowanie ciągłości leczenia. Tylko wtedy będziemy mogli później starać się o większe świadczenie, jakie wypłaci nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe po dokładnej analizie przedstawionych dokumentów.