Opakowania z plastiku towarzyszą nam każdego dnia - są pomocne w przechowywaniu  różnych drobiazgów, zapewniają też dłuższą świeżość produktom żywnościowym. Korzystamy z nich wszyscy, jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób powstają. Zobaczmy zatem jak wygląda proces produkcji opakowań z plastiku.Fabryki wytwarzające opakowania plastikowe, aby zachować najwyższą jakość wyrobów, muszą dysponować parkami maszynowymi wyposażonymi w najbardziej zaawansowane maszyny. Sam proces produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany niemal na każdym etapie - od momentu podania surowca, przez nadanie mu odpowiedniej barwy, aż do momentu wtrysku i rozdmuchu. Żądany kształt jest uzyskiwany dzięki odpowiednim formom.Aby produkt finalny mógł wykazywać odpowiednio wysoką jakość konieczne jest zintegrowanie maszyn wtryskowych z urządzeniami peryferyjnymi, do których należą: stacje kontroli szczelności, zautomatyzowane gratowniki, podajniki, taśmociągi, młyny recyklingowe oraz urządzenia pakujące.Opakowania plastikowe znajdziesz na: epackman.pl