badanie ptJedną z metod łączenia metali i tworzyw sztucznych jest spawanie. Podczas spawania zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze wypełniające spoinę. Ze względu na osłabienie materiału w obrębie działania bardzo istotną rolę odgrywa ocena jakości połączeń spawanych.

Wyróżniamy dwie metody badań połączeń spawanych:

- badania nieniszczące złączy spawanych (NDT)
- badania niszczące złącza spawane (DT)

Metodę badań NDT stosuje się do wykrywania niezgodności spoin zarówno powierzchniowych, jak i wewnętrznych. W obrębie metody NDT wyróżniamy badanie penetracyjne określane jako badanie PT, które przeprowadza się po upływie określonego czasu, tzw. czasu przetrzymania. Jest to czas pomiędzy zakończeniem spawania, a czasem stygnięcia, w którym spoina zostaje ostudzona do temperatury pozwalającej rozpoczęcie badań NDT.

Badanie penetracyjne wykorzystuje zjawisko wnikania cieczy w otwarte szczeliny powierzchniowe. Metoda ta służy do wykrywania w połączeniach spawanych nieciągłości powierzchniowych, takich jak: pęknięcia, zakucia, pory, zawalcowania, korozję powierzchniową, rozwarstwienia. W obrębie metody DT przeprowadzane są badania mechaniczne (np. próby rozciągania,zaginania) i metalograficzne (makroskopowe i mikroskopowe).